Jag är själv förskonad, men visst händer det att det blir misstag vid beställning av Färdtjänst.
Då hör man ofta suckar eller irritation över att de som ska lotsa oss sitter på kontor i främmande länder.
Hur ska de som bryter på ett annat språk kunna veta var en sidogata i våra städer eller en by i någon av våra skogrika bygder finns?

Av en ren händelse råkade jag knappa in på ett TV-program med den föga lockande titeln ”Hallå Dakar!”  Som tur var knappade jag mig inte vidare, för jag hamnade nämligen i Senegals huvudstad Dakar i allra västligaste Afrika.
Där var en grupp ungdomar samlade för att lära sig att koppla oss svenskar rätt, när vi beställer Färdtjänst.
Det var ett både imponerande och underhållande program.

I ett språk så helt främmande för dem, i ett land där de aldrig hade varit, skulle de på sex (6) månader lära sig lotsa oss rätt i det svenska vägnätet. Och inte bara det, de fick också en elementär undervisning i svenska seder och bruk och i svenskt samhälls- och kulturliv.

Att det krävdes stor språkbegåvning av ungdomarna är lätt att förstå. Alla hade redan studerat främmande språk på hög nivå –  engelska, franska, spanska…-  men de skandinaviska språken var dem helt främmande, och nu skulle de på ett halvår lära sig tampas med  våra dialekter från Skåne till Norrland.
Deras positivitet och  glädje över att få delta i undervisningen var rörande, för trots deras goda grundutbildning var deras chanser i yrkeslivet nästan obefintliga.

Programmet hade också glimtar från deras sluttentamen. Några måste bygga på i nya kurser, men de flesta godkändes och deras lycka över att nu ha ett jobb var översvallande. Mest rörande var när en flicka sade  –  på svenska – att nu skulle hon kunna hjälpa sina syskon, så de kunde gå kvar i skolan, andra gladde sig över den ekonomiska hjälp de skulle ge sina familjer nu när de fick en egen inkomst.

I söndags, när jag gjorde min ganska vanliga beställning från Ulvsätersvägen till Grubbensringen, bad en glad flickröst med främmande brytning att jag skulle bokstavera.
Då tänkte jag på de duktiga ungdomarna i Senegal.

Förresten kan krångliga gatunamn eller adresser behöva bokstaveras även för svenskar.

Sist ett gott råd: Artikulera väl.
Svenskar eller icke svenskar, uttala varje bokstav i adressen tydligt när du beställer Färdtjänst.

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *